เที่ยวยุโรปตะวันออก : ข้อมูลท่องเที่ยวออสเตรีย

ข้อมูลเที่ยวออสเตรีย ทัวร์ออสเตรีย

ประเทศออสเตรีย หรือ สาธารณรัฐออสเตรีย (Republic of Austria) (ภาษาเยอรมัน: Österreich, ภาษาโครเอเชีย: Austrija, ภาษาฮังการี: Ausztria, ภาษาสโลวีเนีย: Avstrija) เป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลในยุโรปกลาง มีอาณาเขตทางเหนือจรดประเทศเยอรมนีและสาธารณรัฐเช็ก ทางตะวันออกจรดสโลวาเกียและฮังการี ทางใต้จรดสโลวีเนียและอิตาลี และทางตะวันตกจรดสวิตเซอร์แลนด์และลิกเตนสไตน์ มีการปกครองแบบประชาธิปไตยแบบมีผู้แทนภายใต้หลักการของรัฐสภา

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของ ออสเตรีย

ในการประชุมทั่วไปขององค์การศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมของสหประชาชาติ(UNESCO) ปี 1972 ได้มีการลงนามรับรอง “ข้อตกลงเรื่องมรดกโลก” เป้าหมายเพื่อคัดเลือกสถานที่ที่เป็นมรดกทางธรรมชาติและวัฒนธรรม และเพื่อกำหนดรายละเอียดกฎเกณฑ์การเป็นมรดกโลก อาทิ ต้องไม่ใช้พื้นที่แสวงหาผลประโยชน์ มีคุณค่าต่อมวลมนุษย์ชาติ การจัดตั้งข้อตกลงดังกล่าว เพื่อสนับสนุนให้มีการปกป้องมรดกโลกอย่างจริงจังด้วยความมานะพยายามและร่วม มือกันทุกฝ่าย
ร่วมเดินทางไปกับเรา เพื่อชมแหล่งวัฒนธรรมสำคัญ เช่น พระราชวังเชินบรุนน์, เขตเมืองเก่าของเวียนนา, ซาลสบูร์ก และ กราซ ผ่านทัศนียภาพงดงามจับใจของหุบเขาวาเคาและทะเลสาบนอยซีดแลร์ ความน่าทึ่งของทะเลภูเขาสูงจรดขอบฟ้าแถบฮาลชตัดต์/ดัคชไตน์ และ ซาลสคัมแมร์กูท ตามด้วยเส้นทางรถไฟบนภูเขาที่เก่าแก่ที่สุดของยุโรปเหนือเขตเซมแมริง ภูมิประเทศซึ่ง วัฒนธรรม ธรรมชาติ และเทคโนโลยีผสานเข้าด้วยกันอย่างกลมกลืน


แหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมของออสเตรีย (Austria’s World Cultural Heritage Sites):

กราซ
บริเวณ ศูนย์กลางเมืองเป็นเขตเมืองเก่าดั้งเดิมที่ตั้งมานานหลายศตวรรษแล้วทอดตัว อยู่เชิงเขาชลอสแบร์กพร้อมหอนาฬิกาที่มีชื่อเสียง กราซเป็นแหล่งรวมสถาปัตยกรรมต่างๆจากทุกสมัย ทั้งโกธิค เรอเนส์ซองส์ และบารอก จนถึงยุคย้อนยุคและยุคยูเกนดัชทิล(อาร์ตนูโว) หากต้องการชมรูปแบบชีวิตในยุคกลางชัดๆต้องไปอาร์เมอรี่ที่โด่งดัง ตรอกซอกซอยในเขตเมืองเก่าคือพยานของวัฒนธรรมอันโดดเด่นที่มีอายุยาวนาน หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตผู้คนด้วยท่วงทำนองแห่งศิลปะ และวัฒนธรรม แม้ว่าทางด้านการเมือง กราซจะเฟื่องฟูอยู่เพียงช่วงสั้นๆ ก็ตาม

ฮาลชตัดต์ – ดัคชไตน์/ซาลสกัมแมร์กูท
ใจ กลางดินแดนแห่งเทพนิยาย ซาลสกัมแมร์กูท มีพลอยเม็ดงามประดับอยู่เชิงเขาดัคชไตน์ที่สูงตระหง่าน แผ่นดินทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมนี้คลุมอาณาบริเวณเมืองฮาลชตัด ต์, โกเซา, โอแบร์ทราวน์ และบาดกอยแซร์น รวมกันเป็นศูนย์กลางของอินเนอร์ซาลสกัมแมร์กูท ดินแดนซึ่งมีวัฒนธรรมสืบทอดต่อกันมานานถึง 3,500 ปี เหมืองเกลือ ที่ทำกันมาตั้งแต่สมัยกลางของยุคสำริดสร้างความเจริญให้ท้องถิ่น เที่ยวชมสถาปัตยกรรมที่มีเสน่ห์เฉพาะตัวด้วยการประดับเครื่องไม้ และเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากจารีตประเพณีที่ยังคงมีพลังและชีวิตชีวา

ทะเลสาบนอยซีดแลร์
ทะเลสาบ แบบทุ่งหญ้าสเตปที่ใหญ่ที่สุดใจของยุโรปกลาง ห้อมล้อมไปด้วยพงไม้น้ำและพงหญ้าสีทองมีทิวไร่องุ่นอยู่ริมขอบฟ้า เป็นทะเลสาบระหว่างประเทศของออสเตรียและฮังการี แนวชายแดนคือเขตที่ราบลุ่มริมทะเลสาบเต็มไปด้วยพงอ้อ รอบนอกทะเลสาบงดงามด้วยไร่องุ่น และทุ่งกว้างที่เหล่าปศุสัตว์อาศัยหากิน มีอนุสรณ์ทางโบราณคดี เหมืองหินปูน อารามโบราณ บ้านชาวนา และปราสาท เป็นเครื่องยืนยันการตั้งถิ่นฐานผู้คนในบริเวณนี้ โดยมีทะเลสาบนอยซีดแลร์ ทำหน้าที่ประดุจเบ้าหลอมวัฒนธรรม

ซาลสบูร์ก
ซาลสบูร์ก ตั้งอยู่ใจกลางทวีปยุโรป เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงก้องโลกเรื่องความงามที่หาใครเทียบไม่ได้ ทั้งรูปแบบอาคารบ้านเรือน ทัศนียภาพของสิ่งแวดล้อม และเรื่องของพรหมลิขิตที่บันดาลให้วอล์ฟกัง อะมาเดอุส โมสาร์ต ถือกำเนิดขึ้นที่นี่ เมื่อค.ศ. 1756
ความเจริญมั่งคั่งอันยาวนานหลายร้อย ปี มีรากฐานจากการค้าเกลือซึ่งได้ชื่อว่าเป็น “ทองคำขาว” จนเป็นเหตุให้ เจ้าชาย อาร์คบิชอปสร้างเมืองขึ้น ด้วยลักษณะแบบอิตาลี ทั้งอาคารทางศาสนามากมายกับบรรยากาศเฉพาะของเมือง ซาลสบูร์กจึงได้สมญานามว่า “โรมแห่งภาคเหนือ”

เชินบรุนน์
ที่ ประทับฤดูร้อนของราชวงศ์ฮับสเบิร์กและสวนสัตว์ที่มีชื่อเสียงได้รับคะแนน เป็นอันดับต้นในจำนวนสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อของเวียนนา อาคารพระราชวังหลวงแห่งเชินบรุนน์ บริเวณโดยรอบ และอาคารใกล้เคียงจัด คือ อนุสรณ์สถานทางศิลปะและวัฒนธรรมแห่งสำคัญของยุคบารอก
อย่างดี เดอะกลอเรียตที่อยู่เหนือพระราชวังมีลานกว้างมองเห็นทิวทัศน์เวียนนาเยี่ยง “จักรพรรดิ” ได้ทุกทิศทาง สวนสัตว์เชินบรุนน์เป็นหนึ่งในสวนสัตว์ที่เก่าแก่และดีที่สุดในยุโรป ดำเนินงานภายใต้แนววิทยาการทันสมัย ไฮไลท์อีกแห่งในบริเวณพระราชวัง คือ ปาล์มเฮาส์ ที่โดดเด่น เพราะรูปแบบก่อสร้างและเป็นสถานที่รวบรวมพันธุ์ไม้หายากจากนานาประเทศ

 

ทางรถไฟสายเซมเมอริง
เส้น ทางที่มีทิวทัศน์สวยที่สุดจากเวียนนาลงไปทางใต้ของออสเตรีย ทางรถไฟผ่านเขต ‘ภูเขาวิเศษ’ เซมเมอริง เมื่อปี 1841 คาร์ล ฟรีดริค คูเบ็ค ว่าจ้างให้สร้างทางรถไฟไปยังทริเอสเต แต่วิศวกรโยธาจากเวนิส คาร์โล ดิ เกห์กา ผู้ได้รับมอบหมายให้ทำงานนี้ได้ตัดทางรถไฟผ่านช่องเขาที่สูงเกือบ 1,000 เมตร ซึ่งในยุคนั้นถือว่าเป็นทางรถไฟที่สูงที่สุดในโลก โดยใช้เวลาก่อสร้างเพียง 6 ปี คือระหว่างค.ศ. 1848 – 1856
ในยุคนั้น โครงการที่ท้าทายนี้ได้รับคำสรรเสริญว่าเป็นการผสานเทคโนโลยีกับธรรมชาติได้ ลงตัวที่สุด และยังคงได้รับคำสรรเสริญนั้นมาจนถึงทุกวันนี้ ปัจจุบันเขตเซมเมอริง-แรกซ์ – ชนีแบร์ก ถือเป็นแหล่งที่หมายของการพักผ่อนที่มีระดับของยุโรป เส้นทางรถไฟกว้างขวางครอบคลุมพื้นที่บนภูเขาอย่างทั่วถึง กระท่อมพักแรม และกิจกรรมแบบอัลไพน์ ช่วยเกื้อหนุนการให้บริการของที่พักแบบพื้นเมืองที่มีอยู่หลายประเภท

วาเคา
วา เคาคือดินแดนช่วงสั้นๆ บริเวณสองฝั่งแม่น้ำดานูบ (เพียง 22 ไมล์จากความยาวทั้งสิ้น 1,740 ไมล์ ) ที่มีลักษณะภูมิทัศน์หลากหลาย มีโบราณสถานทางวัฒนธรรมและหมู่สถาปัตยกรรมทางประวัติศาสตร์ ตามเมืองเล็กเมืองน้อยเรียงรายตลอดสองฝั่งแม่น้ำ
ลักษณะที่สร้างความโดด เด่นให้แก่วาเคา คือ ความงามตามธรรมชาติ ทั้งสายน้ำดานูบที่คดเคี้ยว ทุ่งหญ้าและพุ่มไม้เขียวชอุ่มริมฝั่ง หน้าผาหินขรุขระ และความงามที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น ไร่องุ่นขั้นบันได หมู่บ้านที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของตัว ฟาร์ม โบสถ์ ปราสาท และซากโบราณสถาน ความพิเศษของภูมิทัศน์เป็นผลจากทิวทัศน์งดงามโดยการแต่งแต้มของอาคารต่างๆ ที่ตั้งอยู่เหนือริมฝั่งตลิ่งสูงชัน ระยะทางตั้งต้นจากสำนักสงฆ์เมลค์ วังเชินบือเฮล ซากปราสาทอักชไตน์ดืนชไตน์ และฮินแทร์เฮาส์ จนถึงสำนักสงฆ์เกอทไวก์บนยอดเขาที่มองเห็นได้แต่ไกล

Château de Chenonceau
ปราสาทเชอนองโซ เป็นปราสาทที่สง่างามที่สุดในเขตหุบเขาลุ่มแม่น้ำลัวร์ ตั้งอยู่บนฝั่งขวาของแม่น้ำแชร์ ที่สร้างสมัยศตวรรษที่ 16 เน้นในเรื่องสถาปัตยกรรมที่สวยงาม มี ฐานโค้งที่สวยงามรองรับตัวปราสาท ตัวเสาฝังอยู่ที่ก้นแม่น้ำ ปราสาทจึงดูคล้ายลอยอยู่เหนือน้ำ ปราสาทมีสวนสวยและป่าละเมาะที่แวดล้อมอยู่โดยรอบ ช่วยส่งให้ปราสาทแห่งนี้โดดเด่นยิ่งขึ้น ภายในมีเครื่องเรือนเก่าแก่และภาพวาดมากมาย

เมืองเก่าเวียนนา
เมืองเก่าเวียนนา
ในปีหนึ่งจะมีนักท่องเที่ยวไปเยี่ยมเยือนมงแซง-มีแชลกว่า 3 ล้าน 2 แสนคน ซึ่งทำให้ที่นี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยงยอดนิยมอันดับที่ 3 ของประเทศออสเตรียรองลงมาจากหอไอเฟลและพระราชวังแวร์ซาย

 

 

การเดินทางชมมรดกโลก ยูเนสโก
การ ขับรถเที่ยวชมมรดกโลกทางวัฒนธรรมทั้ง 8 แห่ง ของยูเนสโกทำได้สะดวกสบายภายใน 1 สัปดาห์ ข้อเสนอพิเศษสุดนี้คือโอกาสอันดีที่จะได้ท่องเที่ยวไปในสถานที่วิเศษสุดของ ออสเตรีย พร้อมเพลิดเพลินไปกับศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งผสานเป็นหนึ่งเดียวกับความงดงาม ของภูมิทัศน์ทางธรรมชาติ

ลานกระโดดสกีแบร์กอีเซล
โดวิลส์ เมืองตากอากาศริมทะเลอีกเมืองหนึ่ง ที่ดาราและนางแบบนิยมมาถ่ายรูปลงปกนิตยสารกันอยู่เป็นประจำ มีการสร้างสะพานไม้ เพื่อการนี้โดยเฉพาะ สามารถเดินเที่ยวชมเมืองเล็กๆ ที่หรูหรา และแวดล้อมไปด้วยกลิ่นอายของเหล่าชนชั้นสูงในอดีต ตัวเมืองเรียงรายไปด้วยด้วยอาคารร้านค้าสวยงาม ขายสินค้ายี่ห้อดังๆ อาทิ กุชชี่, คาร์เทียร์, คริสเตียนดิออร์, หลุยส์ วิตตอง, ปราดาและห้างแพรงตองส์ ในบรรยากาศสบายๆ
ลานกระโดดสกีแบร์กอีเซล ถือเป็นสัญลักษณ์แนวอนาคตแห่งใหม่ของอินสบรุค คนทั่วไปรู้จักลานนี้ในฐานะที่เป็นหนึ่งในสถานจัดการแข่งขันกระโดดสกี Vierschanzentournee นานาชาติ
ลานกระโดดสกีแบร์กอีเซลถือเป็นสิ่งก่อสร้างที่มีการออกแบบโครงสร้างมาอย่าง ดีและยังดูมีสไตล์อีกด้วย สถานที่แห่งนี้ออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดัง ซาฮา ฮาดิด ในปี 2001
อาคาร หลักที่มีรูปทรงคดเคี้ยวดูปราดเปรียวเป็นที่ตั้งของร้านอาหาร ระเบียงสำหรับชมวิว และทางลาดจุดกระโดดสกี นักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการออกกำลังกายสามารถเดินขึ้นไปยังอาคารนี้ได้โดย ใช้บันได 455 ขั้น แต่ความจริงแล้วยังมีทางเลือกที่สบายกว่านั้น และใช้เวลาเพียงแค่ไม่กี่นาที โดยคุณสามารถใช้ฟิวนิคคูล่าและขึ้นลิฟท์โดยสาร ไปยังชั้นคาเฟ่ ร้านอาหาร และที่ชมวิวได้เลย ณ จุดชมวิวแห่งนี้เอง คุณสามารถสัมผัสกับความตระการตาของวิวพาโนราม่า 360
องศา ที่แลเห็นบรรดาเทือกเขาของทิโรลได้ สิ่งก่อสร้างนี้ถือเป็นหนึ่งในบรรดาสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของทิโรล เปิดทำการทุกวันตั้งแต่ 9.00 – 17.00 น.


แหล่งช้อปปิ้งในประเทศออสเตรีย
นอกจากช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ขนาดใหญ่อย่าง ‘ ช้อปปิ้ง ซิตี้ ซึด ‘ ชานกรุงเวียนนาแล้ว ยังมีร้านค้าเล็กๆมากมาย จำหน่ายสินค้าของนักออกแบบจากนานาชาติ

ถนนช้อปปิ้งสายสำคัญ

 • เวียนนา: คาร์นทเนร์ ซตราสเซ , มาเรียฮีลเฟร์ ซตราสเซ
 • กราซ: แฮร์เร่นกาสเซ , อันเนนซตราสเซ
 • ลินซ์: ลันด์ซตราสเซ และ ตรอกเล็กตรอกน้อย
 • ซาลสบูร์ก ซิตี้: เกอไทร์เดกาสเซ , ลินเซกาสเซ
 • อินสบรุค: มาเรีย – เทเรซีน – ซตราสเซ
 • คลาเก็นเฟิร์ท: อัลแทร์ พลัทซ์
 • เบรกเอนซ์ : ไคแซร์ ซตราสเซ , คอร์นมาร์คทพลัทซ์
 • ซังต์เพอเท็น: เครมแซร์ กาสเซ

ตลาด
การเที่ยวชมตลาดคุ้มค่าเสมอ เพลิด เพลินกับภูมิปัญญาหลากหลายของชนจากนานาชาติ ที่ตลาดกลางแจ้งนัชมาร์คท์ในเวียนนาอาหารพื้นเมืองและอาหารเฉพาะถิ่นที่ตลาด ชาวนา สนุกสนานไปกับความพลุกพล่านของตลาดนัดและตลาดของเก่าที่กำลังเป็นที่นิยมกัน ในช่วงสองสามปีมานี้ และ ตลาดคริสต์มาสที่เน้นขายของประดับตกแต่งในเทศกาลคริสต์มาส , ขนมปังขิง และงานศิลปหัตถกรรม ให้บรรยากาศสวยงามเป็นพิเศษ

ของที่ระลึกที่มีชื่อเสียง
ศิลป หัตถกรรมแบบออสเตรียนมีเสน่ห์เฉพาะตัว : เครื่องแต่งกายตามประเพณีและเครื่องประดับ , ผ้าขนสัตว์จากซาลสบูร์กและทิโรล , ผ้าปักจากฟอราลแบร์ก เซรามิกและพอร์ซเลน ( เอาการ์เท็นไชน่าจากเวียนนา , กมุนเดน เซรามิก , เครื่องเคลือบดินเผาจาก ชทูบ/บูร์เก็นลันด์ ) , เครื่องแก้วและคริสตัล ( เช่น สวารอฟสกี้/ทิโรล ) , ไม้แกะสลัก และอื่นๆที่ยังไม่ได้กล่าวอีกมาก แบร์นชไทน์ ( บูร์เก็นลันด์ ) เป็นแห่งเดียวที่มีเซอร์เพนไทน์ หินมีค่าสีเขียวชนิดหนึ่งใช้ทำเครื่องประดับและของตกแต่ง

ที่มา: www.thaifly.com

แนะนำแพคเกจทัวร์ออสเตรีย

Advertisements
One Response “เที่ยวยุโรปตะวันออก : ข้อมูลท่องเที่ยวออสเตรีย” →
 1. ออสเตรีย เป็นประเทศที่อยากไปเที่ยว เก็บตังก่อนรอเขาก่อนนะ

  ตอบกลับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: